« « 29.12.2013 Dog Sport Events, Fräschels | 05.01.2014 ATW Fräsy Dogs, Kaiseraugst » »